Om huset

Energihuset i Bodø ligger i Jernbaneveien 85 og er ett kontorbygg på 15.000 m2.

Siste byggetrinn inneholder Tekno Arena hvori inngår auditorium og en glassgård som kan benyttes som pauseareal ved leie av auditoriumet. Her kan også servering foregå under ett arrangement, eller man kan gjøre det i kantinearealet i toppetasjen.

Auditoriumet har 181 sitteplasser og har 3 prosjektorer, stort lerret på 4x10m, Wifi og ett meget godt lydanlegg

Klasserommet i 6 etg har 20 sitteplasser ,18 nettverksuttak, 65-tommers skjerm og Wifi